Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/inmaniac/domains/anjafeijen.nl/private_html/wp-includes/script-loader.php on line 707

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/inmaniac/domains/anjafeijen.nl/private_html/wp-includes/script-loader.php on line 707

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/inmaniac/domains/anjafeijen.nl/private_html/wp-includes/script-loader.php on line 708

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/inmaniac/domains/anjafeijen.nl/private_html/wp-includes/script-loader.php on line 708
Anja Feijen Anjafeijen.nl – Trainer / Functioneel Beheerder / Junior Informatiemanager

Anja Feijen - Scheffel
Ervaring met beheer, training, communitymanagement en HR-processen.

Profiel 

Mensen omschrijven mij als een inventieve doener, een bemiddelaar, een fijne trainer, betrokken generalist, oplossingsgericht met helicopterview, positief-kritische, gedreven vrouw, pro-actief met goede communicatieve vaardigheden, een fijn persoon om mee samen te werken en erg behulpzaam. Ik ben goed in het identificeren van mogelijkheden, problemen, uitdagingen, beperkingen en het bedenken van oplossingen, een logische denker en snel van begrip, ik zie snel de samenhang tussen processen.

Voor mij is het belangrijk om balans tussen werk en privé te hebben en houden, een betekenisvolle bijdrage te leveren, mezelf te blijven ontwikkelen, kennis aan anderen over te dragen, mijn innoverende creativiteit in te zetten en samen aan mooie dingen te werken. Ik ben verliefd op man en dochter, lees en kijk fantasy en Sci-Fi, speel vaak en graag Uno, Carcassona of Catan junior of  buiten in de speeltuin met de kleine en 30 Seconden en Kolonisten met vrienden, verder fotografeer ik graag in de natuur en reis als het even kan een paar keer per jaar naar Terschelling.

En ik vraag heel vaak: “Waarom?”

Competenties
natuurlijke kracht/talent

Communiceren
Samenwerken
Aanpassingsvermogen
Compassie
Inventief
Initiatief
Sturen
Relaties opbouwen
Onderzoeken
Structureren

Werkzaamheden 

 • 2019
  heden

  Functioneel beheerder

  stichting QuaWonen

  Samen met de collega-functioneel beheerders ben ik de verbinding tussen de organisatie en de ICT. Ik vertaal wensen en eisen van de teams naar bruikbare oplossingen in informatiesystemen of werkwijzen. We zijn verantwoordelijk voor het hele proces: implementatie, incidentmanagement, wijzigingenbeheer en het ondersteunen van gebruikers. We werken daarbij nauw samen met de (kern)gebruikers in de organisatie en leveranciers.

 • 2019
  2019

  Coördinerend Functioneel beheerder

  Het Waterschapshuis

  Ik onderhield contacten met andere centrale functioneel beheerders van landelijke projecten via Het Waterschapshuis, coördineerde testdagen, stelde testscripts op. Daarnaast maakte ik alle ingediende wijzigingsverzoeken en de huidige status inzichtelijk en communiceerde ze aan het functioneel beheer overleg.  Verder adviseerden we de gebruikersgroepen adviseren, onderhielden het contact met de leverancier en lokale functioneel beheerders en borgden de uniformiteit op de inrichting en HR-processen en verzorgden we interne opleidingen.

  Ik was 3 maanden gedetacheerd vanuit gemeente Westland.

 • 2015
  2019

  Applicatiebeheerder

  gemeente Westland, Team Applicatiemanagement

  Ik zorgde ervoor dat de aanwezige applicaties in mijn beheer functioneerden en op correcte wijze gebruikt werden. Inhoudelijke taken: wijzigingsvoorstellen met leveranciers en key-users bespreken, updates en releases uitvoeren, koppelingen testen en eventuele problemen en knelpunten signaleren en verhelpen.
  Applicaties: Key2Datadistributie, GouwBag, SimForms, Planon en Key2Beperkingen

 • 2017
  2018

  Trainer Klant- zaak-archiefsysteem

  Servicecenter Drechtsteden, Project KZA

  Gedetacheerd vanuit Gemeente Westland trainde ik een half jaar medewerkers,  met als doel hen basiskennis op te laten doen in de nieuwe applicatie voor zaakgericht werken en digitaal archiveren. Ik verzorgde daarnaast instructiemateriaal en de communicatie en planning rond de training richting medewerkers.

  Applicatie: KZA GreenValley

 • 2012
  2015

  Medewerker Informatie- en gegevensbeheer

  Gemeente Westland, Team Informatievoorziening en automatisering

  Ik controleerde de kwaliteit van (gemeentebrede) informatie en gegevens op het gebied van Basisregistraties, Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke gegevens. Fouten in data/gegevens koppelde ik terug aan de afdelingen, met het verzoek de foutieve gegevens aan te passen. Periodiek voerde ik kwaliteitscontroles uit en rapporteerde ik aan het management.
  Applicaties: Key2Datadistributie, GouwBag, Key2Beperkingen.

 • 2011
  2012

  Communicatieadviseur nieuwe media

  Gemeente Westland, Team communicatie

  Twee dagen per week adviseerde ik de organisatie over de online mogelijkheden bij diverse communicatievraagstukken. Samen met de duobaan collega was ik aanspreekpunt met betrekking tot de wensen voor de huidige website en voor sociale media monitoring, advies en beleid. Tijdens het project nieuwe website onderzocht ik wat er ontbrak aan de website aan dienstverleningsinformatie.

 • 2011
  2013

  Adviseur/Trainer / Community manager / Contentbeheerder

  Anja Feijen Advies en Training

  Ik gaf trainingen en workshops, op het gebied van (online) kennismanagement en -uitwisseling, slimmer werken, community management, (online) netwerken en personal branding. Op verzoek van klanten voerde ik information reviews/informatieresearch uit. Ik adviseerde bij de ontwikkeling van websites, over inhoud website (content) en mediainzet.
  Ik beheerde community’s: Ninggroepen, fora en Facebookpagina’s en content op sites voor klanten, verzamelde informatie, monitorde online, redigeerde en controleerde content voor website en social media en schreef presentatiemateriaal.

 • 2010
  2011

  Senior Medewerker Digitale Arbeidsmarkt

  Ministerie van BZK, Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie Rijk

  Bij het EC-AMC beheerde ik het platform digitale arbeidsmarkt Rijk en Overheid, analyseerde de processen en behoeften en vertaalde deze naar verbeteringsmogelijkheden in opdrachten aan diverse (externe) ontwikkelaars. Daarnaast trainde ik gebruikers van het CMS van www.Mobiliteitsbank.nl, www.WerkenvoorNederland.nl en www.WerkenbijdeOverheid.nl.

 • 2008
  2010

  Projectleider HRM portaal

  Ministerie van Justitie, Directie P&O, team informatiemanagement

  Ik stuurde alle activiteiten rond het aansluiten van de personeelsinformatie/content van het Ministerie van Justitie op de HRM Portaal Rijk (Personeel op Rijksweb) aan.

 • 2008
  2010

  Programmamedewerker "Het Nieuwe Werken"

  Ministerie van Justitie, Directie P&O, team informatiemanagement

  Ik was aanjager en sparringpartner rond het nieuwe werken, ambassadeur en community manager van ambtenaar 2.0, werving 2.0, mobiliteit, arbeidsmarkt 2.0.
  Vanaf de opstart van Ambtenaar 2.0 was ik, vooral de eerste jaren, nauw betrokken en zeer actief bij het (zowel offline als online) promoten van het initiatief en het opstarten en beheren van de community en het volgen en reageren op de online buzz over Ambtenaar 2.0.

 • 2005
  2010

  Functioneel beheerder / junior informatiemanager

  Ministerie van Justitie, Directie P&O, team informatiemanagement

  Ik was verantwoordelijk voor het Justitiebreed functioneel beheer van TICC (cms www.werkenbijhetrijk.nl, www.werkenbijdeoverheid.nl en www.mobiliteitsbank.nl).
  Naast gebruikerswensen implementeren vertaalde ik ook toekomstbeelden en wensen naar huidige situatie. Interdepartementaal overleg met andere hoofdbeheerders en technisch beheerders. Trainen van gebruikers. Daarnaast samen met de informatiemanagers gewerkt aan het beleid informatiemanagement P&O Justitie als junior informatiemanager.

 • 2004
  2005

  Medewerker herplaatsing, mobiliteit en werving

  Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Werving & Selectie

  De mobiliteitsbank is de interne vacaturebank voor rijksambtenaren. Voor alle DJI medewerkers (17.000) ben ik functioneel beheerder geweest voor problemen met de functionaliteiten van de mobiliteitsbank. Lid van de werkgroep (Taskforce CSO) welke zich bezighoudt met het verbeteren van de sites en de communicatie naar gebruikers van www.mobiliteitsbank.nl en www.werkenbijdeoverheid.nl. In deze hoedanigheid heb ik een aantal maal op diverse presentatiemiddagen demonstraties gegeven en mensen overtuigd van nut en bestaan van deze sites.
  Inhoudelijke taken: Opzetten van callcenter, inwerken uitzendkrachten, voorbereiden en mede uitvoeren van ondersteunende werving- en voorlichtingsactiviteiten zoals banenbeurzen en het meedenken aan weggevertjes. Het telefonisch, elektronisch en schriftelijk beantwoorden van vragen over het werken bij DJI. Bewaken van huisstijl in de vacatureteksten en plaatsen van vacatures voor diverse afdelingen van het hoofdkantoor en inrichtingen. Optimaliseren van de W&S-backoffice applicatie.

 • 2002
  2004

  Bureaubeheerder

  Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Bevordering Arbeidsparticipatie (BBA)

  De mobiliteitsbank is de interne vacaturebank voor rijksambtenaren. Voor alle DJI medewerkers (17.000) ben ik functioneel beheerder geweest voor problemen met de functionaliteiten van de mobiliteitsbank. Daarnaast bood ik ondersteuning bij de mobiliteit of de herplaatsing van medewerkers.
  Inhoudelijke taken: Vacatures zoeken die pasten bij de kandidaten, kandidaten motiveren tot sollicitatie, contact leggen en onderhouden met recruiters en CWI, voorbereiden en mede uitvoeren van ondersteunende werving- en voorlichtingsactiviteiten zoals banenbeurzen en het meedenken aan weggevertjes.
  Het telefonisch, elektronisch en schriftelijk beantwoorden van vragen over het werken bij DJI, bewaken van huisstijl in de vacatureteksten en plaatsen van vacatures voor diverse afdelingen van het hoofdkantoor en inrichtingen.

 • 2001
  2001

  Bureau Assistente

  Yz Design

  Inhoudelijke taken: Aanvragen en verwerken offertes derden, voorbereiden werkbesprekingen, contacten onderhouden met drukkers/lithografen e.d., documenteren afgeronde projecten, retourneren materiaal opdrachtgever.
  Scannen van beeldmateriaal, eenvoudige DTP werkzaamheden voor zowel print als digitale media, presentatieborden vervaardigen.
  Overzicht urenregistratie (weeklijsten, maandoverzicht, saldo overuren, vakantiedagen), personeelsmutaties verwerken, voorbereiden boekhouding voor boekhouder.
  Beheer telefoon / fax/emailverkeer, verzorging post en koeriersdiensten, ontvangst bezoekers, bijhouden agenda van directie, inkoop kantoorartikelen en voorraadbeheer, archief bijhouden, beheer kas.

 • 2000
  2001

  Medewerker Personeel

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Keuringsdienst van Waren Regio Zuid-West

  Taken: Alle voorkomende vragen behandelen en het voorzien van informatie voor (toekomstige) collega´s en personeelsmutaties verwerken. Contacten onderhouden over vormgeving en inhoud vacatures met vacaturehouder en media. Behandelen van de inkomende en uitgaande correspondentie ten aanzien van sollicitanten. Het bijhouden van de personeelsdossiers en ondersteunen van de Personeel Organisatie Adviseur.

 • 2000
  2000

  Commercieel Secretaresse

  Getronics Telecom Solutions, afdeling Business IT Solutions

  ◾ Customer Care opzetten. Er was geen regelmaat in de klachtenbehandeling ten aanzien van orderprocessing. Deze heb ik gestroomlijnd en geautomatiseerd. Een handboek Customer Care geschreven, waarna een collega getraind in de klachtenbehandeling en de programmatuur
  ◾ Orderprocessing
  ◾Klantenbinding door middel van telefonisch contact over levering
  ◾ Behandelen van de inkomende en uitgaande correspondentie ten aanzien van de orderprocessing

 • 1997
  2000

  Voorlichtster/Administratief medewerkster

  Stichting Infocentrum Carnisselande-Portland

  Voorlichten van (toekomstige) kopers en huurders over infrastructuur, recreatie, zorgvoorzieningen e.d. in de nieuw te bouwen wijken Carnisselande en Portland
  ◾ Organiseren van beursdeelname
  ◾ Inplannen van alle parttime medewerkers in het werkrooster
  ◾ Onderhouden van onze database en geïnteresseerden invoeren
  ◾ Ontwerpen van sjablonen voor brieven, faxen en formulieren
  ◾ Contacten onderhouden met de betrokkenen binnen gemeenten Barendrecht en Albrandswaard

 • 1996
  1997

  Office Manager

  Pompfontijne B.V.

  ◾ Ontwerpen van formulieren en nieuwe huisstijl, voorraadbeheer van o.a. drukwerk en relatiegeschenken
  ◾ Het taalkundig bewaken van uitgaande correspondentie en behandelen inkomende stukken
  ◾ Coördinatie van de verhuizing van het bedrijf van Schiedam naar Rotterdam
  ◾ Ontvangen van klanten, toeleveranciers en sollicitanten

 • 1995
  1996

  Medewerker schooladministratie

  Ministerie van Onderwijs, ROC Zadkine, Mercurius College

  ◾ Voorlichtingen geven over de diverse cursussen en opleidingen en het behandelen van eventuele klachten;
  ◾ Roosters maken voor docenten en cursisten
  ◾ Ontwerpen van brochures en advertenties met behulp van Corel Draw
  ◾ Behandelen van correspondentie, agendabeheer voor directie

Vrijwilligerswerk

 • 2010
  2013

  Social Media Buddy (vrijwilliger)

  1%CLUB

  1%Club organiseert evenementen waar goede doelen projecten kennis kunnen opdoen, zoals de social media training, waar we de projectcoaches trainden. Tijdens het 1%Club event konden mensen vanuit hun goede doel bij mij aanschuiven met hun vragen over social media en web.
  Daarnaast werkte ik op gezette tijden mee aan de naamsbekendheid door veel reuring op social media te maken voor de diverse projecten. En niet te vergeten om aandacht te vragen voor projecten, zoals de 24-uursactie, waar mijn social media skills konden worden ingezet om veel online kabaal te maken.

 • 2013
  2013

  Websitebeheerder

  TedX Scheveningen

  De website van TedX Scheveningen opzetten, content beheren, bloggen en twitteren tijdens het evenement.

 • 2011
  2013

  Waarmaker

  Waarmakerij

  Ik gaf tijdens een aantal waarmaakdagen 1 op 1 advies over de inzet van online media/webcare aan deelnemers van de Waarmaakdag.
  De Waarmaakdag is een evenement waar bezoekers advies kregen van professionals op het gebied van: websites en content, huisstijl, pitchen, kleuradvies, netwerken, tekstschrijven, social media en anders.

 • 2008
  2012

  Communitymedewerker

  Ambtenaar2.0

  Vanaf de opstart van Ambtenaar 2.0 was ik, vooral de eerste jaren, nauw betrokken en zeer actief bij het (zowel offline als online) het opstarten en beheren van de community, promoten van het initiatief en het volgen en reageren op de online buzz over Ambtenaar 2.0.
  Ambtenaar 2.0 was een netwerk van mensen binnen en buiten de overheid die samen werken aan overheid 2.0. Het onderzocht de gevolgen van de maatschappelijke veranderingen op internet voor het werken van de overheid.
  De contacten, gesprekken, verbindingen, samenwerking, uitwisselingen, etc. op de netwerksite vormden de kracht van Ambtenaar 2.0: om van elkaar te leren over 2.0 en om samen te werken om de overheid beter te laten werken. Ambtenaar 2.0 was een departement overstijgend initiatief.

 • 2008
  2011

  Blogger

  Frankwatching, RecTec en Contentgirls

  Ik blogde af en toe voor
  – Frankwatching, een onafhankelijk crossmedia platform voor marketing, communicatie, social media, mobiel, user experience en nieuwe media professionals die kennis willen delen, discussies willen aangaan en een netwerk willen opbouwen.
  http://www.frankwatching.com/archive/author/anja/

  – RecTec, op verzoek van netwerkcontact Bas van der Haterd. RecTec is een weblog over Recruitment, Technologie en (Arbeidsmarkt)Communicatie. http://www.rectec.nl/author/anja/

  – www.Contentgirls.nl, op verzoek van Twittercontact Xaviera Ringeling. Contentgirls.nl gaat over de basis van elke website; content. En anders dan gedacht beperkt content zich niet tot teksten die op een site staan, maar over het geheel aan wat een bezoeker aan de voorkant ziet. Contentspecialisten kunnen er kennis opdoen, delen en kritisch beschouwen.

 • 2006
  2006

  Ondersteuner

  Stichting Sociaal Ondernemend Match Maker (SOMM) Gouda

  Ik ontwikkelde de communicatie over SOMM en de beursvloer en zocht, enthousiasmeerde en begeleidde vrijwilligers.
  Stichting Sociaal Ondernemend Match Maker, in kort SOMM, had als doel: de ‘social cohesion’ bevorderen. Somm inspireerde partijen tot samenwerking en streefde ernaar vraag en aanbod te koppelen in succesvolle matches die bijdragen aan de leefbaarheid en betrokkenheid in de samenleving.
  Na een succesvolle beursvloer met vele matches werd toch wegens bezuinigingen de geldkraan van de hoofdsponsor dichtgedraaid.

 • 2006
  2006

  Kinderboekenbibliotheek opstarten in Gambia

  Nederland

  In 2006 startte ik via Bookcrossing een internationale inzameling Engelse kinderboekjes. In Nederland verzamelde ik ze zelf en heb ze via een bedrijf dat oudere vrachtauto’s exporteert naar een school in Brikama Gambia verstuurd. Deze school werd door Stichting Kinderen in Gambia al van schoolspullen die we doneerden voorzien, nu had deze ook een kinderboekenbibliotheek!

Opleidingen / Trainingen / Cursussen

 • 2020
  2020

  Sensus Method & Sensus BPM Online

  Incompany training

  Resultaat: certificaat behaald

  • Ophalen van processen in de organisatie.
  • Moduleren van processen in de applicatie Sensus.

   

 • 2018
  2018

  Own your rank

  Academie voor Organisatiecultuur

  Deze training gaat over de eigen ranking en positie. Ik leerde bewuster, neutraler, speelser om te gaan met processen van ranking, macht en leiderschap.

 • 2007
  2010

  afstuderen HBO InformatieDienstverlening en –Management (IDM)

  De Haagse Hogeschool

  Resultaat: Diploma, Bachelor of ICT.
  Afgestudeerd op mogelijkheden tot verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het DMS Corsa bij de gemeente Westland.

 • 2007
  2010

  HBO InformatieDienstverlening en –Management (IDM)

  De Haagse Hogeschool

  Inhoud HBO IDM :
  Virtuele werelden in een zakelijke omgeving, profileringsminor
  Het Nieuwe Werken / Werken 2.0, profileringsminor (zie onder andere het boek “het nieuwe werken volgens generatie Y”)
  Information research, major, voor de GEF onderzoek gedaan naar informatie, het schrijven van een advies en het bouwen van een database met deze informatie op het gebied van biodiversiteit.
  Actuele trends in ICT & Media, major
  Document/Content management, major
  Information Storage & Retrieval, major
  Mediamanagement, major
  Documentaire database design, major
  Digital Library, major

 • 2007
  2008

  Toolbox van buiten naar binnen

  Academie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  De SZW – toolbox van Buiten naar Binnen is een opleiding waarin krachtige, interactieve netwerkmethoden en projectvaardigheden worden overgedragen.
  Docenten: Max Herold, Albert Jan Schiphorst, Benno Pieters, Carla Kariembaks, Karin Benders, Wim Zwanenburg, Harold Ytsma, Leo Birza, Leo Dijkema, Larissa Wladimiroff, Gemma van der Ploeg en Guido Kwikkers, Jan Kuiper, Leo Klinkers
  Inhoud:
  Spiral Dynamics & interactiviteit. waarom interactieve beleidsontwikkeling/projectopzetten belangrijker worden?
  Behandeling van de principes van Interactieve Beleidsontwikkeling.
  Praktijkvoorbeelden: gemeentelijke interactiviteit
  Interactief beleid en ICT
  Hoe slim om te gaan met ‘ongeschreven regels.
  Verkooptechnieken en interactiviteit / De methode Complex Sales als interactieve doelrealisatietechniek.

  meer informatie bij Max Herold

 • 2007
  2007

  HBO Informatie Management

  NCOI Hogeschool

  Resultaat: Certificaat behaald.

  Inhoud HBO IM:
  Gebruikersbeheer
  Functionaliteitenbeheer
  Informatiestrategie
  Organisatie van de informatievoorziening
  Functionele analyse en ontwerp
  Business en IT-trends

Contact

Uiteraard licht ik het bovenstaande graag toe, heeft u vragen, stel ze gerust:

Locatie

Rotterdam en omstreken

Direct

T. 06 41464369